Vilkår

Vilkår pr. 1. februar 2023 for medlemskab hos Justt DK A/S CVR 24219690 (herefter kaldet Justt).

Medlemskabet

Medlemskabet giver medlemmet adgang og ret til at benytte den indkøbsløsning, indkøbsrådgivning og medlemsservice, der til enhver tid tilbydes af Justt. For at sikre medlemmerne de bedst mulige indkøbsbetingelser har Justt løbende en tæt dialog med sine leverandører. Dette betyder, at leverandøraftaler, herunder priser og betingelser, løbende ændrer sig. Den aftalte pris for medlemskabet fremgår af www.justt.com og på fremsendte faktura. Justt kan årligt regulere medlemsprisen efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, dog minimum 2 % p.a.

Medlemskabets varighed og ændringer

Medlemskabet træder i kraft på tilmeldingsdatoen og løber tre måneder ad gangen fra den første i en måned. Som betalende medlem (Justt Premium) er medlemskabet forudbetalt og forlænges automatisk for tre måneder ad gangen med mindre medlemmet op- eller nedgraderer medlemskabet. Op- og nedgradering af medlemskabet kan foretages på my.justt.com (herefter kaldet medlemsportalen). En medlemsopgradering træder i kraft på datoen for opgraderingen og medlemmet får de tilhørende ekstrafordele med det samme. En medlemsnedgradering træder i kraft ved den forudbetalte periodes udløb. Laveste medlemsniveau er Justt. Forudbetalt medlemskab refunderes ikke

Fakturering

Fakturering for købte varer og/eller serviceydelser fra leverandørerne håndteres direkte fra leverandøren til medlemmet. Overskrider medlemmet betalingsfristen tillægges renter. Rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

Reklamation og erstatningsansvar

Når du handler via Justt accepterer medlemmet, at den pågældende leverandør til enhver tid er at betragte som den reelle og juridiske forretningspart.

Det betyder, at medlemmet skal henvende sig direkte til leverandøren ved eventuelle reklamationer over leverancen. Det er til enhver tid leverandørens standardbetingelser, der er gældende.

Såfremt leverandøren misligholder leveringsaftalen, kan medlemmet ikke vinde større ret over for Justt end Justt kan vinde over for leverandøren. Skulle Justt blive mødt med erstatningskrav fra leverandørerne på grund af, at ordrer annulleres som følge af medlemmets manglende betaling, er medlemmet erstatningspligtig over for Justt for de tab Justt måtte lide. Alle priser er ekskl. moms med mindre andet specifikt er oplyst.

Betaling

 Alle indbetalinger håndteres af Justt’s faktureringspartner. Betalingsfristen er som standard fakturadato + 20 dage. Undtagelser kan forekomme efter endt kreditvurdering eller på udvalgte leverandører.

Deling af medlemsinformation

Medlemskabet er omfattet af markedsføringslovens § 23 og dermed gensidigt fortroligt. For at kunne tilbyde indkøbsrådgivning og optimale priser er Justt dog berettiget til at videregive relevant information om medlemmet til leverandørerne.

Jf. vores Privatlivspolitik bl.a. omhandlende din egen sikkerhed samt sikkerheden for den virksomhed, du repræsenterer, er din adgangskode til Justt’s indkøbsportal personlig og fortrolig og må derfor ikke deles med andre. Adgangskoder til vores leverandørers webshops, voucherkoder, bookingkoder og øvrige unikke informationer omkring vores rabataftaler, som du erhverver via dit medlemskab, er ligeledes fortrolige og må ikke deles med personer uden for Medlemsvirksomheden.

Justt Bonus

Ud over fordelagtige priser yder Justt også en bonus til medlemmer for køb hos udvalgte leverandører (herefter bonusleverandører). Betingelserne er anført på www.justt.com medlemsportalen sammen øvrig information om leverandørerne.

Bonus opspares løbende og kan udbetales 12 måneder efter på baggrund af medlemmets fakturerede køb hos bonusleverandører. Der udbetales kun bonus på baggrund de af medlemmet betalte fakturaer. Justt forbeholder sig ret til at modregne forfaldne fakturaer i medlemmets bonus.

Bonussatserne varierer med medlemstypen og fremgår af medlemsportalen. Ved opsigelse af medlemskabet kan medlemmet anmode om udbetaling af frigivet bonus frem til ophørsdatoen. Muligheden til at få udbetalt frigivet bonus bortfalder fra ophørsdatoen.

Frigivet bonus, der ikke er anmodet udbetalt 12 måneder efter frigivelsesdatoen, frafalder.

Opsparet bonus, der endnu ikke er frigivet, frafalder for ikke-betalende medlemmer, såfremt vi ikke har registreret et køb hos en bonusleverandør indenfor en periode på tre måneder.

Information og markedsføring

Justt er forpligtet til at holde medlemmet informeret om nye tiltag via nyhedsbreve eller lignende, samt at informere leverandørerne om medlemmets tilknytning til Justt. Løbende information om Justt’s indkøbsløsning er derfor obligatorisk og kan således ikke fravælges. Justt’s leverandører har ret til at markedsføre sig over for Justt’s medlemmer. Udveksling af data, herunder købsdata mellem Justt og Justt’s leverandører er en betingelse for optimal udnyttelse af medlemskabet, hvorfor medlemmet giver tilladelse hertil.

Opsigelse

Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt til Justt før udløbet af en medlemsperiode. Ønsker medlemmet at afbryde alt fremtidigt samarbejde, skal dette meddeles skriftligt til Justt.

Forbehold

Medlemmets ret til at benytte Justt’s indkøbsløsning er betinget af, at medlemmet kan opfylde Justt’s og leverandørernes almindelige betingelser, samt kan accepteres ud fra Justt’s og leverandørernes forretningsmæssige interesser. Justt garanterer og hæfter ikke for leverandørernes produkter og ydelser, herunder eventuelle mangler og disses følgekonsekvenser – ej heller for følgerne af medlemmets handel med leverandørerne, og kan ikke drages til ansvar for problemer af denne karakter.

Opdatering af vores vilkår

Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i vores Vilkår. Den nyeste version vil til enhver tid være gældende og altid være tilgængelig på www.justt.com. Såfremt vi foretager en ændring, som efter vores eget skøn er væsentlig, vil vi informere dig via en meddelelse på Justt’s indkøbsportal, eller via en e-mail til den e-mailadresse, der tilknyttet din konto. Såfremt du fortsætter med at logge ind og anvende vores tjenester efter en given ændring er trådt i kraft, accepterer du samtidig vores gældende Vilkår.