Hvad er Justt Bonus?

Tilbage

Justt Bonus er en ekstra fordel ved siden af de kontante besparelser i tid og penge ved at købe ind via Justt.

Sådan fungerer det

Hver gang I handler hos leverandører med bonus, indsætter vi en bestemt procentdel af fakturabeløbet på jeres bonuskonto på Justt (Se oversigten nedenfor). Bonus kan udbetales 12 måneder efter et køb og er en ekstra besparelse udover de rabatter, I får på jeres fakturaer.

Forudsætninger for udbetaling af Justt Bonus er:

  • at jeres medlemskab er uopsagt på afregningstidspunktet
  • at leverandøren har registreret købet via jeres Justt-medlemsskab

Der kan være tillæg til ovenstående forudsætninger, eller særlige betingelser for bonusordningens ikrafttrædelsesdato og frigivelsesdato.

Leverandører med bonusordning

Supplier Justt Justt Premium
Bent Brandt 1,5% 3%
DCC Energi 100 kr. 225 kr.
DI Tele 0% 8%
Erhvervsforsikring Danmark type A 0% 3%
Erhvervsforsikring Danmark type B 0% 2%
Højer & Lauritzen 2% 4%
Inventarland 4% 8%
JDE Professional 4% 10%
Jydsk Planteservice 0% 4%
Lyreco 5% 10%
MultiLine 4% 8%
Primagaz 0,1 kr. 0,2 kr.
Stadsing 4% 8%
Staples 5% 10%
Vraa dampvaskeri 0% 6%